Tinker Nature Park ??‍♂️ #thisisroc ?: @dan.g.photography #roc #rochester #rochesterny #explorerochester #iloveny #ispyny #upstateny #upstatenewyork #westernny #wny #flx #fingerlakes #visitroc #iheartroc