Rainbows at sunrise? ??? Yeah, we’ve got that. ?☕☀️ #thisisroc ?: @violetitzel #roc #rochester #rochesterny #explorerochester #iloveny #ispyny #upstate #upstateny #upstatenewyork #westernny #wny #flx #fingerlakes #fingerlakesny #visitroc #iheartroc #newyork #newyorkstate #ny #exploreny #scenicny #cny #myflx #rainbows #585

Friends of Thisisroc!