#Lilacs on East Ave ?? #thisisroc ?: @meganchowe #rochester #visitroc #iloveny #rochesterny #explorerochester #ispyny #upstate #upstateny #upstatenewyork #newyork #585 #roctopshots