Last light on the lake ?? #thisisroc ?: @butiwasthere #roc #rochester #rochesterny #explorerochester #iloveny #ispyny #upstateny #upstatenewyork #lakeontario #westernny #wny #flx #fingerlakes #visitroc #iheartroc