Golden Hour on #LakeOntario ⛵️?? #thisisroc ?: @elisabeth_outhiking #roc #rochester #visitroc #iloveny #rochesterny #explorerochester #ispyny #upstate #upstateny #upstatenewyork #newyork #585 #roctopshots