Genesee Valley Park #ROC ?? #thisisroc ?: @w4tchm4l4 #rochester #rochesterny #explorerochester #iloveny #ispyny #upstateny #upstatenewyork #westernny #wny #flx #fingerlakes #visitroc #iheartroc

Friends of Thisisroc!