Frozen views @ Sodus Point. ❄️❄️❄️ #thisisroc ?: @jdavis44 #roc #rochester #explorerochester #ispyny #upstateny #wny #visitroc #iheartroc

Friends of Thisisroc!