Cotton candy skies over Braddock Bay ? #thisisroc ?: @photos_by_jserio #roc #rochester #rochesterny #explorerochester #iloveny #ispyny #upstateny #upstatenewyork #westernny #wny #flx #fingerlakes #visitroc #iheartroc