T-up for warmer days!☀️?? $26 T-Shirts + Free Shipping. #thisisroc #roc #rochester #visitroc #iloveny #rochesterny #explorerochester #ispyny #upstate #upstateny #upstatenewyork #newyork #585 #roctopshots