Good Morning #Letchworth! ☀️☕️ #thisisroc ?: @sprungphotography. #letchworthstatepark #letitsnow #wny #rochester #visitroc #iloveny #rochesterny #explorerochester #ispyny #upstateny #exploreny #585