Boardwalk @ Turning Point Park. ?☃️? #thisisroc ?: @pbrincka. #rochester #visitroc #iloveny #rochesterny #explorerochester #ispyny #upstateny #exploreny #585 #roctopshots