Bird’s-eye view of the NOTA district ❄️?? #thisisroc ?: @8thwonderdesignstudios. #rochester #visitroc #iloveny #rochesterny #explorerochester #ispyny #upstateny #exploreny #585