A clash of seasons ?/⛄️ #thisisroc ?: @jesskamensphotography. #roc #rochester #visitroc #iloveny #rochesterny #explorerochester #ispyny #upstate #upstateny #upstatenewyork #westernny #wny #flx #fingerlakes #fingerlakesny #newyork #newyorkstate #ny #exploreny #scenicny #cny #myflx #585